FOLLOW US

Onze waarden

Nabijheid
We staan dicht bij onze kandidaten én onze klanten in het kader van een proces van ontwikkeling, op lange termijn. We begeleiden hen, veeleer dan hen te bedienen, en we blijven tot hun beschikking tijdens de volledige duur van hun loopbaan.

Eerbied
We hebben eerbied voor zowel de bedrijfsleider als de kandidaat. We erkennen hun behoeften en handelen in functie daarvan. We weigeren om te werken zonder visie, of het nu gaat om de bedrijfsvisie dan wel om de loopbaandoelstelling van de kandidaat.

Kritiek
We staan open voor opbouwende kritiek en beoefenen die zelf ook met onze kandidaten en klanten.

Inzet
We zetten ons in voor onze kandidaten en klanten en niet zozeer voor onszelf. We hebben een doel voor ogen, niet bepaalde middelen.

Reactiviteit
We geven blijk van reactiviteit in het kader van onze relaties en moedigen interactie en communicatie aan.

Integriteit
We aanvaarden geen belangenconflicten en letten erop dat onze eigen acties geen aanleiding geven tot belangenconflicten.